برگه نخست

نوشته‌های تازه

سینماتوگرافی در ایران – بخش بیستم- دکتر روزبه آذربرزین

سینماتوگرافی در ایران بخش بیستم پژوهشی متفاوت در احوال سینما پژوهشگر و راوی : دکتر روزبه آذربرزین این بخش از پژوهش را به صاحبان اصلی سینمای میهنم : آرامائیس آقامالیان ، موسی افشار ، امین امینی ،محسن آراسته ، آرام ، آرمان ، علی آزاد ، نوذر آزادی ، آنوش ، تاجی احمدی ، مرتضی … ادامه خواندن سینماتوگرافی در ایران – بخش بیستم- دکتر روزبه آذربرزین

سینماتوگرافی در ایران – بخش نوزدهم- دکتر روزبه آذربرزین

سینماتو گرافی در ایران بخش نوزدهم پژوهشی متفاوت در احوال سینما پژوهشگر و راوی : دکتر روزبه آذربرزین سال 1383 خورشیدی در این سال 67 فیلم ساخته شده توسط کار گردانهای تحت کنترل و سانسور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر پرده سینما ها نقش بسته و ویدئو و سی دی آنها در شبکه خانگی پخش … ادامه خواندن سینماتوگرافی در ایران – بخش نوزدهم- دکتر روزبه آذربرزین

سینماتوگرافی در ایران – بخش هجدهم- دکتر روزبه آذربرزین

سینماتو گرافی در ایران بخش هجده پژوهشی متفاوت در احوال سینما پژوهشگر و راوی : دکتر روزبه آذربرزین بر احوال سال 1380 خورشیدی سینمای جمهوری اسلامی به پژوهش خود ادامه میدهیم . داریوش مهرجوئی در این سال با ساختن فیلم بمانی با شرکت معصومه بخشی ،شادی حیدری ، ندا آقائی و توران یاقوتی فیلم تکان … ادامه خواندن سینماتوگرافی در ایران – بخش هجدهم- دکتر روزبه آذربرزین

آیا می توان بر «دینخویی» ایرانی غلبه کرد؟ فاضل غیبی

آیا می‌توان بر «دینخویی» ایرانی غلبه کرد؟ فاضل غیبی آرامش دوستدار «دینخویی» را بدرستی مهم‌ترین مانع ایرانیان در راه پیشرفت دانسته است. او دینخویی را «برخوردی عاری از سنجش و شک با امور»(1) تعریف می کند. یعنی اینکه نتوانیم در باورهایی که دین در ما نهادینه کرده شک کنیم و در آنها بازنگری نماییم. البته … ادامه خواندن آیا می توان بر «دینخویی» ایرانی غلبه کرد؟ فاضل غیبی

نوشته‌های بیشتر