انجمن دانش بانان(هیئت علمی وابسته به دانشگاه کورش)

دکتر مهشید اسدی

دکتر هوشنگ حق بین

پرفسور مسعود میر شاهی

اسماعیل وفا یغمایی

دانیال استخر

دکتر سیروس اسدی

دکتر جلال ایجادی

دکتر عبدالحمید شیبانی

استاد هلمند اربابی

دکتر بهروز تابش

استاد فیروز فیروزنیا

پرفسور جیسون رضاجرجانی

میرزا آقا عسگری (مانی)

استاد مردو آناهید

دکتر کاوه فرخ

دکتر ناصر انقطاع

استاد فاضل غیبی

هومر آبرامیان

مهندس شاهین نژاد

دکتر الیکا بقایی

دکتر روزبه آذربرزین

پرفسور گارنیک آساطوریان

استاد هوشنگ معین زاده

دکتر هوشنگ لاهوتی

دکتر توماج آریان

همکاران فرهنگی و سیاسی دانشگاه کورش

منصور اسانلو

شکوه ارشادی

محمد جاهد

افشین نریمان

کورش معصومی

سیاوش لشگر

مهرداد خردمند پارسی

آصف کیا

پردیس حسینی

دکتر دانیال دانا

مهندس همایون ابراهیمی

آرتیمیس اهورا

اشتراک گذاری