گاهشمار ایرانی

ارمغانی از : فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ

گاه شمار ایرانی

بازنمود : این گاهنامه بکوشش هومر آبرامیان فراهم گشته و هر روز رو به گسترش دارد، برای هرچه پربارتر شدن این گاهنامه ، همه ی فرازانگان گرانمایه را به همکاری فرا می خوانیم.
ورشیم ماه/پارسی نو پارسی میانه (پهلوی)
اوستایی
شمار روزها
بهار فروردین فروردین فروشی/ فرورتی نیروی مینوی31
بهار اردیبهشت ارداوهیشت اشا وهیشتا-بهترین راستی31
بهارخُرداد خرداد هئوروتات-رسایی-کمال 31
تابستان تیرتیرستاره باران 31
تابستان اَمرداداَمرتاتامرتات-بی مرگی – جاودانگی31
تابستان شهریورشهرورخشترویریه -نیروی فرمانروایی31
پاییز مِهرمیهرمیترا-خورشید- دوستی- پیمانداری30
پاییز آبانآبانآپم نپات-آب30
پاییز آذرآدورآثرا-آتش30
زمستان دِیدَی داتوشا-یکی از نامهای دادار آفریدگار30
زمستان بهمنوَهنوهومَنَه-اندیشه نیک30
زمستان اسفند سِپندارمَتسپنت آرمیتی-مَنِش ستوده 29/30

222368f25

کیوان شید مهر شیدمه شیدبهرام شیدتیرشیداورمزد شیدناهید شید
۱-هُرمَزد ۲- بهمن۳- اردیبهشت ۴ – شهریور ۵ – سپندارمذ ۶- خرداد ۷- اَمُرداد
۸- دین بآذر ۹ –آذر ۱۰- آبان ۱۱- خورشید ۱۲- ماه ۱۳- تیر ۱۴- گوش (گاو)
۱۵- دی بمهر ۱۶- مهر ۱۷- سروش ۱۸- رَشن ۱۹- فروردین ۲۰- بهرام ۲۱ – رام
۲۲- باد ۲۳- دی بدین ۲۴دین ۲۵- اَرد ۲۶- اشتاد ۲۷- آسمان ۲۸- زامیاد
۲۹- مهر اسپند ۳۰- اَ نیران31

13

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

14

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

15

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

16 (1)

 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

16 (1)

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
[table “14” not found /]
اشتراک گذاری