به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکسشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

برندگان نشان با شکوه نوبل در ایسرائل

برندگان نشان با شکوه نوبل در ایسرائل

« مهندس همایون ابراهیمی»

נובל

 

در سال 1966 – نویسنده ی نامدار اسرائیلی شای اگنون برنده نوبل ادبیات

آگنون

شای آگنون 1887-1970

 

 

در سال 1978 – زنده یاد منخم بگین رهبر ایسرائل  (1913-1992) برنده ی نشان مهر و آشتی

בגין

نشان نوبل آشتی (صلح) به دو رهبر ایسرائل و مصر

منخم بگین و انور سادات (1918-1981) داده شد

 

در سال 1994 – دو تن از دولت مردان کشور اسرائیل : زنده یاد اسحاق رابین وزنده یاد  شیمعون پرس  برندگان نشان نوبل در مهر و آشتی بودند همراه یاصر عرفات رهبر فلستین

רבין

اسحاق رابین (1922-1995) و شیمعون پرس (1924-2016) همراه

یاصر عرفات (1929-2004) رهبر فلستین

 

 

در سال 2002 – پروفسور دانیال کهنمن برنده ی نشان نوبل در بازرگانی (اقتصاد)

דניאל כהנמן

پروفسور دانیال کهنمن (1934)

 

در سال 2004– دو پروفسور شیمی دان اسرائیلی بنامهای اهرون چخانور و ابراهام هرشکو

برندگان نشان نوبل در شیمی

Chechanover

پروفسور اهرون چهانور(1947)

 

avraham_hershko

پروفسورابراهام هرشکو (1937)

 

در سال 2005 – پروفسور ایسرائل اومان برنده ی نوبل در اقتصاد و بازرگانی

OMAN

پروفسور اومان(1930)

 

در سال 2009 – پروفسور بانو عدا یونا ت برنده ی نشان نوبل در شیمی

Ada_Yonath

پروفسور عدا یونات (1939)

 

در سال 2011- پروفسور دان شختمن برنده ی نشان نوبل در شیمی

125

پروفسور دان شختمن (1941)

 

در سال 2013 میخائل لوایت از ایسرائل همراه مارتین کرپلوس از آفریقای جنوبی برندگان نشان نوبل بودند در دانش شیمی شدند .

מיכאל לוויט

میخائل لوایت (1940)

این نوشتار را به آموزگار و دوست فرهیخته ام کدبان هومر آبرامیان برای رسانه ی شکوهمند فرهنگستان کورش بزرگ پیش کش میکنم .

با مهر و دوستی

همایون ابراهیمی هشتم بهمن ماه 1397 خورشیدی ( 28.1.2019)

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

Translate »