به تارنمای فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای فرهنگستان جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این فرهنگستان دسترسی داشته باشید.
به فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

تاجیکستان در فهرست کشورهای امن برای گردشگری

Untitled

Tajikistan Times

آمریکا تاجیکستان را در فهرست کشورهای امن برای گردشگری قرار داد.

به گزارش منابع خبری تاجیکستان،  دپارتمان دولتی آمریکا، تاجیکستان را در ردیف کشورهای رده اول قرار داده است که در آن امنیت شهروندانش تامین شده اند.

این نهاد که مسئول روابط خارجی این کشور با دولتهای دنیاست، در بخش “مشورت ها برای گردشگری” ، کشور های دنیا را از نظر بی خطری و امنیت به چهار دسته تقسیم کرده است.

ردیف چهارم کشورهایی هستند که آمریکا سفر کردن شهروندانش را نه تنها توصیه نمی کند، بلکه هشدار داده است که به این کشور ها سفر نکنند. کشورهای ناامنی مثل سومالی و افغانستان در این ردیف قرار دارند.

ردیف سوم  “سفر را بازبینی کنید” نام دارد و در این رده کشورهایی جای دارند که امنیت در آنها نسبی بوده و کاملا تامین نشده است.

ردیف دوم شامل کشورهایی هستند که دپارتمان دولتی آمریکا  از شهروندانش  خواسته است هنگام سفر به این کشورها  “نهایت احیاط  را داشته باشند”. هم اکنون از کشورهای پسا شوروری، اوکراین در این ردیف قرار دارد.

ردیف اول “کشور های امن برای گردشگری” نام دارد که شامل کشورهایی هستند که در آن امنیت شهروندان و گردشگران خارجی مهیاست.

دولت تاجیکستان تلاش می کند با استفاده از امکانات های طبیعی  گردشگران خارجی بیشتری را به سمت خود جلب کند. بدین منظور سال گذشته یک نهاد جدید با نام “کمیته رشد گردشگری” تاسیس کرد و و رئیس جمهور تاجیکستان سال 2018 را سال رشد گردشگری و هنرهای مردمی اعلام کرد.

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

Translate »