به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکسشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

نهمين همايش پژوهش در فرهنگ باستان ،از ديروز تا امروز

 

نهمين همايش

پژوهش در فرهنگ باستان ، از ديروز تا امروز

 

٢٣-٣١ اكتبر ٢٠١٩ آكادمى علوم تاجيكستان

جاذبه-های-دوشنبه.jpg

برگزار كنندگان :

اكادمى علوم تاجيكستان ، انجمن باربد، انجمن پيوند، انجمن رودكى. 

بمناسبت 1200 سالگى  بُنياد دولت سامانيان و به پيشباز جهانى شدن جشن هاى سده و مهرگان برنامه یى با نام “پژوهش در فرهنگ باستان،  از ديروز تا امروز” در سال ٢٠١٩ در كشور تاجيكستان ، شهر دوشنبه برگزار مي شود.

اين همايش برنامه هاى زير را در بر خواهد گرفت

 

١- برنامه هاى پژوهشى در باره ی:

باز سازى فرهنگ آريايى در دوره سامانيان 

جشن سده و دورنماى آن 

جشن مهرگان 

بازتاب فرهنگ باستان و گسترش آن. 

 

٢- برنامه هاى اجتماعى

ميزگرد در باره انجمن تاجيكان و فارسى گويان جهان “پيوند”. 

بازگشايى كتابخانه ( هما ناطق) در اكادمى علوم در تاجيكستان. 

باز گشائى خانه فرهنگ و اهداى جايزه منوچر فرهنگى. 

شب بخارا در تاجيكستان 

برنامه هاى  هنرى ( نمايشنامه، كنسرت موسيقى در راستاى موسيقى باستان)   

 

٣- گردش هاى فرهنگى:

بازديد از آرامگاه رودكى 

بازديد از مغ تپه در شهر استروشن و برنامه هاى فرهنگى توسط فرهنگسراى آريايى به نام دكتر آبتين ساسانفر و مهر افزون فيروزگر.. 

بازديد از مكانهاى باستانى در تاجيكستان( تخت سنگين ، اجنه تپه  – تنديس بودا، لبوك ، مجتمع حصار ). 

گردش در سمرقند و بخارا. 

 

از علاقمندان خواهش ميكنيم براى درخواست و شركت در اين برنامه با انجمن رودكى در پاريس تماس گيرند.

rudaki1993@yahoo.com

 

از پژوهشگران  خواهش ميشود كه جستارهاى خود  را در باره ” برنامه هاى پژوهشى ” تا ١٥ ماه مارس ٢٠١٩ به دفتر انجمن رودكى بسپارند.

rudaki1993@yahoo.com

 

زمان همايش ماه اكتبر ٢٠١٩

جايگاه همايش، آكادمى علوم تاجيكستان. 

شهر دوشنبه – تاجيكستان. 

 

اين برنامه به همراه همايشى جهانى در باره كورش ، شاهنشاه هخامنشى ” كورش بزرگ” كه توسط آكادمى علم ها در تاجيكستان برگزار ميشود  همراه خواهد بود.

 

از علاقمندان خواهش ميشود كه جستار هاى خود را نيز در باره :

ساختار دولتدارى در دوره هخامنشيان

كورش بزرگ و دادگسترى در جهان.

را نيز به نشانى انجمن رودكى روانه نمايند.

rudaki1993@yahoo.com

 

پژوهشها در اين باره نيز بايد تا پانزده ماه مارس ٢٠١٩ به نشانى انجمن رودكى فرستاده شود.

 

هزينه سفر براى اين همايش به عهده شركت كنندگان خواهد بود. ميزبانان همايش جاى زيستن را بگونه خانه هاى تك نفرى تا چند نفرى و همچنين هتل با بهاى مناسب براى شركت كنندگان پيشنهاد خواهند نمود.

 

ويژگيها براى فراهم نمودن جستارها:

جستار ها به هر زبانى  تا ١٠ رويه ( تا پنج هزار واژه)  ، با فشرده یى به زبان انگليسى و فارسى (٣٠٠-٤٠٠ واژه).

فر تورها بايد در جستار ها گنجانده شده و جداگانه نيز بگونه jpg و يا Tif به همراه ارائه گرد.

پا نويس ها و داده زادها ( رفرانس) با شماره در متن جستار  آورده شود.

از نوشته هاى تكرارى و فرتورهاى منتشر شده در رسانه هاى گروهى خوددارى گردد.

جستار هايى كه از اين ويژگيها دور باشند توسط گروه علمى همايش پذيرفته نخواهند شد.

 

جستارها در رشته هاى گوناگون, در كتابهاى جداگانه به چاپ خواهند رسيد و بگونه i-book نيز در دسترس قرا خواهند گرفت.

از هنرمندان خواهش ميشود كه طرحى براى نشان اين همايش پيشنهاد كنند تا در پوسترى كه به همين مناسبت خواهد آمد ، كنجانده شود.

از ميان پيشنهاد ها ، يكى برگزيده خواهد شد.

اين طرح بايد

– نو

– گوياى برنامه

– و همراه رنگهاى استفاده شده در مينياتورهاى ايرانى و يا آثار هنرى كهن باشد.

– ياد آورى ميشود كه اين همايش ويژه كشورها در گستره فرهنگ ايرانى مى باشد.

با مهر و سپاس

مسعود ميرشاهى

 

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

Translate »