به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکیشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.

کوششی درشناخت سیُونیزم – بخش دوم، فرگرد سوم

بخش دوم: در شناخت تورات  فرگرد سوم در فرگرد دوم از بخش دوم این پژوهش، از صحیفه ی یوشع تا غزلِ غزلهای سلیمان را نگاهی گذرا  کردیم و بررسی کتب انبیاء را به این بخش وا نهادیم، و گفتیم که بدون ژرف نگری در کتب انبیاء نه کارنامه ی فرزندان اسراییل را آنگونه که هست خواهیم شناخت، نه جایگاه تورات را در فرهنگ سیاسی یهود خواهیم یافت و نه به دانش بسنده برای شناخت آرمانشهر سیاسی سیُونیزم آراسته خواهیم گشت، […]

اشتراک گذاری
Read more

کوششی در شناخت سیونیزم – بخش دوم- فرگرد دوم

بخش دوم- فرگرد دوم «یوشع» سردار رزم آوری که بر جای موسا نشست یوشَع نام بزرگترین رهبرِ بنی اسراییل پس ازموسا در روزگار بیابانگردی است. این بخش از تورات گزارش رُخدادهای چرخه ی فرمانروایی خردمندانه ی اوست. یوشع از دوستان نزدیک و پیشکار موسا،  بهنگام بیرون آمدن ازمصر 44 ساله و پس از نبردهای سنگین، بهنگام گذر از اُردُن،  هشتاد و چهار ساله بود،  و در سال 1426 پیشازایش چشم از جهان فرو بست. صَحیفه یَوشَع بیست و چهار فرگرد […]

اشتراک گذاری
Read more

کوششی درشناخت سیُونیزم – بخش دوم، فرگرد یکم

بخش دوم : در شناخت تورات  فرگرد یکم چنانچه در نخستین بخش این پژوهش گفته شد، شناخت سیُونیزم بدون شناخت سرگذشت خاندان اسراییل و پی گرفتن فراز و فرود رخدادهایی که فرزندان یعقوب در گذرگاه تاریخِ چند هزارساله ی خود پشت سرگذاشته اند، کاری است ناشدنی. ازسوی دیگر پژوهشگری که بخواهد کارنامه ی خاندان اسراییل و سرگذشت تبار یهود را بررسی کند، بدون پژوهش یاری گرفتن از تورات راه بجایی نخواهد برد. چنین کاری یک ماجراجویی ناپخته و دور از […]

اشتراک گذاری
Read more

کوششی در شناخت سیونیزم- بخش یکم

کوششی درشناخت «سیونیزم» بخش یکم:  از سیون تا جدایی «هومر آبرامیان» در باره ی سیونیزم که در پارسی بنا درست “صَهیونیزم” گفته و نوشته می شود، تا کنون سخن بسیار گفته شده، ولی سُخَنِ درست گفته نشده و یا بسیارکم گفته شده است، بیشترین کسانی که در گزارش این آرمانشهر سیاسی رنج نوشتنِ را بر خود هموار کرده اند یا از هواداران سیونیزم  و یا از دشمنان آن بوده اند، از این رو آنچه که در این میانه از دیده […]

اشتراک گذاری
Read more

سینماتوگرافی در ایران – بخش دوم

سینما تو گرافی در ایران بخش دوم پژوهشی متفاوت در احوال سینما پژوهشگر و راوی : دکتر روزبه آذربرزین اوانس اوگانیانس مهاجر ارمنی – روسی فکر تاسیس مدرسه آرتیستی و فیلمسازی را با دیگر مهاجر روسی ، گریشاساکوارلیدزه ( صاحب سینما مایاک ) در میان گذاشت . اوانس با تشویق او مواجه میشود .در فروردین 1309 خورشیدی اعلان مدرسه آرتیستی او در روزنامه ایران چاپ میشود : مدرسه آرتیستی از روز 26 فروردین ، مطابق با 15 آپریل به توسط […]

اشتراک گذاری
Read more

شیرو خورشید نماد ما ایرانیان

دکتر مسعود میرشاهی شیر و خورشید در نزد ما ایرانیان، دو واژه یی هستند که به سبب های گوناگون چه به عنوان علامتی در پرچم ایران و یا نام سازمان امدادی ایرانی همیشه با هم میآیند. و ما ایرانی ها به این دو واژه نه تنها عادت کرده ایم، بلکه دل بسته ایم. در باره شیر و خورشید سخنها و نوشته های فراوانی در طی سالهای گذشته آمده است ولی ادیبان و نویسندگان در دو مقطع زمانی بیشتر به آن […]

اشتراک گذاری
Read more

عقیده ی پرستندگان هویت آنها می شود

مردو آناهید جای اندوه است که برخی از روشنفکران ایران خواستار پرستیدن بُتی هستند. یعنی ویژگی ی بردگی در آنها پُرتوان‌تر از سرشت آزادگی در انسان است. آنها از هر کسی، ایده ای، گفتاری، عقیده ای، اندیشه ای یا پدیده ای که بلند آوازه شود بُتی می‌ سازند و بدون آینده نگری آن را ، با همه ی توان خود، مردم پسند می‌ کند. بیشتر این کسان در بند و برده ی عقیده ای هستند، که آن عقیده را حقیقت […]

اشتراک گذاری
Read more

عقيده ای خصوصی ست که بر ديگران آشگار نشود

مردو آناهید واژه های ذهنی کليد رمز گنجه ای هستند که کمتر برای گشودن آن گنجه به کار گرفته می شوند و بيشتر کسان همان کليدها را زبان به زبان می گردانند. چون ما بيشتر می پنداريم که درون گنجه را می شناسيم يا بيگانگی خود را با درون گنجه پنهان می داريم. اين است که پيوسته واژه ای را، بدون شناخت مفهوم آن، می خريم يا می فروشيم. يعنی ما بيشتر سوداگران کليدهای گنجه ای هستيم که ارزش های […]

اشتراک گذاری
Read more

عباد الله آزادگان را گردن می‌ زنند

مردو آناهید کشتار جوانان آزادیخواه، در ایران، نشان انسان ستیزی و فرومایگی ی حکومت اسلامی است. بسیاری از آزادیخواهان و انجمن های خردگرا خراش هایی را، که از این جانستانی بر هستی ی آنها وارد آمده است، با درد و اندوهِ بسیار بازگو کرده اند. آنها به سخن نشان داده اند، که از این بی دادگری ها، بر بیزاری و خشم آنها افزوده شده است و از پایداری ی پیکار آنها، در راه آزاد ساختن ایران از چنگال خشمآوران خونخوار، […]

اشتراک گذاری
Read more

شریعت اسلام یا حقوق بشر

مردو آناهید شگفتا، بسیار کسانی در پیرامون پدیده ای، که آن را نمی‌ شناسند، گفتگو می‌ کنند. افزون بر این از گفتار آنها، هیچگاه پرسشی، برای شناخت آن پدیده، شنیده نمی‌ شود. شاید آنها می‌ پندارند، که با یک پرسش، نا آگاهی ی آنان آشگار می‌ شود و دیگر در انجمن فرهیختگان به شمار نمی‌ آیند. هرچند که” پرسش آذرخش خرد است نه نشان نادانی”. (نوشتاری از مردو آناهید) یکی از این پدیده های سرشناس و گریزپا “منشور جهانی حقوق […]

اشتراک گذاری
Read more
1 2 3 25
Translate »