HTML tutorial

Photo by Joseph Chan on Unsplash

دانشگاه جهانی کورش بزرگ، بیارمندی استادان گرانمایه یی که در زمینه ی دانش های دینی ویژه کار هستند، خواهد کوشید که چراغ دانش بر افروزد تا هر ایرانی بتواند راه زندگی خود را آگاهانه بر گزیند.

HTML tutorial

برنامک دانشگاه در اندروید

این یک برنامک کاربردی و آموزشی میباشدبا دانلود این برنامه میتوانید همزمان به نرم افزارهای آموزشی و کاربردی مانند گاهشمار ایرانی ، برگردان دبیره میخی به پارسی ، واژه یاب هومر ، واژه نامه فردوسی ، برگردان پارسی به انگلیسی ، هفت تالار گفتگو ، خودآزمایی ، نخشه ایران ، بخش آموزش ، رادیو صدای ایران و کاروان نوروزی دسترسی داشته باشید

HTML tutorial

برنامک دانشگاه در اپل