Notebook

استادایمان سلیمانی امیری

Paris

ایمان سلیمانی امیری در سال ۱۳۵۹ خورشیدی در شهر زیبای بابل دیده به جهان گشود. چرخه های آموزش دبستانی و دبیرستان را در شهر بابل سپری کرد و در دانشگاه چالوس به آموزش در رشته دادگذاری (حقوق) پرداخت. پس از دریافت دانشنامه ی کارشناسی ارشد، برای آموختن حقوق جزا و جرم شناسی به دانشگاه تهران رفت.

پس از دریافت گواهینامه ی دانش آموزی از دانشگاه تهران، چندی در پایگاه سر دفتر اسناد رسمی در ایران بکار پرداخت. و در پنج سال گذشته در شبکه های اجتماعی به چاپ نوشتارها و پخش یک رشته گفتارهای پیگیر در زمینه حقوق، اسلام شناسی، تاریخ ایران و اسلام، مذهب شیعه و شاخه های آن پرداخت.انبوهی از گفتارها و گفتگوها و همگوییهای که استاد سلیمانی با کارشناسان اسلامی داشته است در تارنماهای گوناگون فرا دید جویندگان دانش جا گرفته اند. استاد ایمان سلیمانی امیری هموند کمیته مرکزی نهاد( اِکس-مُسلم Ex-Muslim ) اسکاندیناوی در سوئد بوده و همه هفته به گونه ی پیگیر برنامه های رادیویی و تلویزیونی فراوان برگزار کرده و فرادست جویندگان دانش گذاشته است.

نوشتارهای گوناگون استاد سلیمانی در زمینه  تاریخ ایران و اسلام، دین اسلام، آیین شیعه و شاخه های آن را در تارنماهای گوناگون، کانال ها و شبکه های اجتماعی به آسانی می توان یافت.

Copyright © دانشگاه جهانی کورش بزرگ