سخنی کوتاه در باره ی گرینویچ

 

      بی گمان تا کنون بارها نام گرینویچ را شنیده و می دانید که آماج از این زبانزد چیست. این نام در جاها و  زمینه های گوناگون بکار برده می شود. در این نوشتار آماج از گرینویج همان زمان سنج جهانی است.  این زمان سنج را  GMT   هم می گویند که کوتاه شده ی  Greenwich Mean Time  است.

      این زمان سنج در دیدگاه[رصد خانه]ی پادشاهی گرینویچ جا دارد. کشورهایی مانند استرالیا، آفریکای جنوبی، هند و پاکستان که هر یک بگونه یی داغ تازیانه ی دولت بهره کش انگلیس را بر پشت خود دارند از این زمان سنج بهره می برند . از ویژگیهای این زمان سنج این است که تنها در زمستان شایان بهره برداری است! با فرا رسیدن تابستان از زمان سنج تابستانی انگلیس  یا BST  که کوتاه شده ی  British Summer Time   یا همان زمان سنج تابستانی بریتانیاست، بهره گرفته می شود.

 

زمان سنج جهانی چرا و چگونه در  گرینویج جا گرفت؟

      تا سده ی نوزدهم زایشی، اروپاییان خود را نیازمند به داشتن یک زمان سنج جهانی نمی دیدند، در برخی از میدانهای شهرهای بزرگ اروپا، گاه نمای بزرگی کار گذاشته می شد و مردم کار و زندگی خود را با آن سامان می بخشیدند. بازرگانان و کسانی که آمد و شد بیشتری در میان شهرهای اروپا داشتند ناگزیر می بایست کار خود را با گاه نمای آن شهرها هماهنگ سازند.

     با گسترش پیوندهای همگانی و  آسان تر شدن  کار گردشگری ، و رفت و آمد  مردم میان شهرها و کشورهای گوناگون، بویژه پس از سال ۱۸۴۰ به اینسو  که فناوری راه آهن در جهان دامن گسترانید،  نیاز به دانست زمان در  شهرها  و کشورهای گوناگون بیش از پیش رخ نشان داد و جای ویژه یی در کارهای بازرگانی و پیوندهای همگانی پیدا کرد. برای نمونه زمان راه افتادن هر آهن پیما[قطار] که با زمان خاستگاه برنامه ریزی می شد، می بایست با زمان شهرهای دیگر نیز  هماهنگی شایسته تری پیدا می کرد.

      بنگاههای راه آهن انگلیس، ناگزیر شدند زمان جابجایی آهن پیماهای خود را از شهرهای گوناگون اروپا با زمان لندن هماهنگ کنند تا از گرفتاریهای گوناگون بکاهند .

      از سال ۱۸۴۷زایشی بنگاههای سراسری راه آهن، همگی زمان خود را برپایه ی زمان سنج گرینویچ برنامه ریزی کردند.

      کار هماهنگی با زمان سنج گرینویج  تا پایان سال ۱۸۴۸ در همه ی بنگاههای ‌های راه آهن انگلیس بکار گرفته شد. پنج سال پس از آن، همه ی بنگاههای بازرگانی و بانکی انگلیس نیز به بنگاههای راه آهن پیوستند و کار خود را با زمان سنج گرینویج همساز کردند.

    به پیروی از بنگاهها و سازمانهای بازرگانی انگلیس، بنگاهها و سازمانهای مالی و بازرگانی آمریکا نیز بر آن شدند که کارهای خود را  برابر زمان سنج گرینویچ برنامه ریزی کنند. تا پیش از آن بیش از ۳۰۰ زمان سنج بومی گوناگون در آمریکا بکار گرفته می شدند.

    سرانجام  در همایش بزرگ جهانی که در شهر واشینگتن برگزار گردید، سران ۲۵ کشور جهان گاه نمای گرینویچ را به نام زمان سنج جهانی پذیرفتند.

    یکی از انگیزه هایی که نمایندگان بیست و پنج کشور جهان را  به پذیرش این زمان سنج نادرست وا داشت این بود که آمریکا از چندین سال پیش در استانهای گوناگون کارهای خود را بر پایه ی زمان سنج گرینوج برنامه ریزی کرده و سامان بخشیده بود، هرگونه دگرگونی در  زمان سنجی می توانست آسیب های بزرگ بر  سامانه ی مالی و بازرگانی آمریکا بزند .

چگونگی سنجش زمان با زمان سنج گرینویج

        برای سنجش زمان هر  بخشی از جهان با زمان سنچ گرینویج نخست باید جایی را که می خواهیم با گرینوج بسنجیم بر روی نخشه یی که با  پرگاره های گیتاشناسی  نشان داده شده است را پیدا کنیم، سپس سمیره[خط] میان آن سرزمین و سمیره ی نیمروز[نصف النهار] را بشماریم تا بازه ی آن نکته تا گرینویج را پیدا کنیم.  جایی را  که می خواهیم زمانش را  با گرینوج بسنجیم اگر در باختر باشد زمان آنجا از گرینویج پس تر و اگر در خاور باشد از گرینویج جلوتر است .

نیمروز  یا نصف النهار گرینویج

دروغ بزرگ تاریخ

      گفته می شد که سمیره ی درازا  یا خط طولی زمین که آن را نیمروز یا نصف النهار نیز می گویند از  میان سه پایه ی سپهر بین یا تلسکوپی که در دیدگاه پادشاهی گرینویج هست می گذرد ! این سمیره ی دراز یا نیمروز  از میخ یا قطب  شمال آغاز می شود و با گذر از سرزمینهای بسیار  به میخ  یا  قطب جنوب می رسد. در سال ۲۰۱۵ ، دانشمندان به روشنی نشان دادند که سمیره ی نیمروز   ۱۰۲ متر به سوی خاور  گرایش دارد!.

     هوادارن گرینویج برای سر پوش گذاشتن بر  آنهمه لغزش ها گفتند که این جابجایی هنایش توده‌ های درون هسته ی زمین بر روی روش‌ های اندازه‌ گیری کهن بوده است!

دیدگاه پادشاهی گرینویج(Royal Greenwich)

     این دیدگاه در سال ۱۶۷۲ به فرمان چارلز دوم پادشاه انگلیس ساخته شد و در دهم آگست همان سال برابر با یکشنبه  بیست  چهارم امُرداد ماه سال ۱۰۵۱ خورشیدی گشایش یافت. این دیدگاه ، جای زندگی اخترشناس  پادشاهی انگلیس، جان فلمستید بود.

Copyright © دانشگاه جهانی کورش بزرگ