به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکیشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.

مادها و پارس ها در ماوراء قفقاز

مادها و پارس ها درماوراء قفقاز: با افق های باستان شناختی در شمال غربی ایران وماوراء قفقاز استفان کرول ترجمه مریم عسکری وشاره   تا اواسط قرن هفتم ق.م بخش عظیمی از آناتولی شرقی ، شمال غربی ایران و ترانس کوکازیا تحت سلطه پادشاهی اورارتو بود. پادشاه اورارتو آرجیستی دوم  ( Argisti П ) حملات متعددی را علیه ممالک شرقی پایه ریزی کرد. به طوری که کتیبه هایی با این مضمون در رازلیق  ( Razliq )، نشته بان ( Nashteban […]

اشتراک گذاری
Read more
Translate »