به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکسشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

سینماتوگرافی در ایران – بخش سوم

سینماتو گرافی در ایران بخش سوم پژوهشی متفاوت در احوال سینما پژوهشگر و راوی : دکتر روزبه آذر برزین در سالهائی که دکتر اسماعیل کوشان ، مهدی رئیس فیروز ، پرویز خطیبی ، سیامک یاسمی و ساموئل خاچیکیان یکه تاز سینما در ایران بودند ، فرد دیگری نیز وجود داشت که کمتر پژوهشگر سینمای ایران به او پرداخته است . او شخصی بود بنام مهدی بشارتیان که هم تهیه کننده بود و کارگردان ، فیلمنامه نویس و فیلمبردار و ادیتور. […]

اشتراک گذاری
Read more

“زمادر همه مرگ را زاده ایم”

ز مادر همه مرگ را زاده ايم     همه بنده ايم ارچه آزاده ايم شاهرخ مسکوب شاهرخ مسکوب و هومر آبرامیان در پاریس در آن اولين سفرم به اروپا (1964) يک جلد شاهنامه بروخيم (داستان سياوش) با خودم داشتم. در لندن به اين بيت برخوردم: زمادر همه مرگ را زاده ايم     همه بنده ايم ارچه آزاده ايم  يادم هست که شعر زير و زبرم کرد، از روشنی، درستی و سادگی، از ژرفای انديشه و بداهت، از اينکه مثل نفس کشيدن و تپيدن قلب […]

اشتراک گذاری
Read more

کوششی درشناخت سیُونیزم – بخش دوم، فرگرد سوم

بخش دوم: در شناخت تورات  فرگرد سوم در فرگرد دوم از بخش دوم این پژوهش، از صحیفه ی یوشع تا غزلِ غزلهای سلیمان را نگاهی گذرا  کردیم و بررسی کتب انبیاء را به این بخش وا نهادیم، و گفتیم که بدون ژرف نگری در کتب انبیاء نه کارنامه ی فرزندان اسراییل را آنگونه که هست خواهیم شناخت، نه جایگاه تورات را در فرهنگ سیاسی یهود خواهیم یافت و نه به دانش بسنده برای شناخت آرمانشهر سیاسی سیُونیزم آراسته خواهیم گشت، […]

اشتراک گذاری
Read more

شادباش به آزادگان در بزرگداشت روز زن

    مردو آناهید شایسته است که، در روز جهانی زن، پیشرفت بانوان آزاده را، در راه گسستن بندهای زن ستیز، به آزادیخواهان جهان شادباش گفت. به ویژه این شادباش و آفرین شایسته ی آزادگانی است، که پای بسته در زیر ستم احکام اسلام، از پیشرفت بازنمانده و در برابر خشم انسان ستیزان سر فرود نیاورده اند. پای بسته جمع ما را پیشتاز       ما به تو بسته تو از ما بی نیاز درست است مردان، همیشه نسبت به بینش و […]

اشتراک گذاری
Read more

سخنانی از بدبينی يا از ژرفنگری

مردو آناهید روشنفکران ِ ايران بيشتر از اسلامزدگی خودپرست، خودنما و وارونه کردار هستند. برخی خود و مردمی را، برای سودی اندک و زودگذر، می فروشند. برخی، که بسيار ناچيز هستند، با تکيه کردن بر سخنان ِ بزرگان خود را بزرگ می نمايانند. برخی، که بد منش و زشت کردار هستند، بيشتر ويژگی های نيک و زيبا را ستايش می کنند. از اين روی اسلامزدگان بيشتر از خردمندی، بينايی و دانايی و کمتر از نابخردی، کورانديشی و نادانی در آدمها […]

اشتراک گذاری
Read more

زمانی که زشتی در پوشش اخلاق ستايش می شود

    مردو آناهید   اين درست است که نيکی يا بدی در هر عقيده يا انديشه ای نسبی است و بخشی از هرکدام می تواند از نگرشی زيبا و همان بخش از نگرشی ديگر زشت جلوه کند. ولی اين درست نيست که انسان بايد هر عقيده يا انديشه ای را بپذيرد و با آن خو کند چون بخشی از آن عقيده يا انديشه خوب است. اين پندار هم درست نيست که پديده ی نيکی به عقيده ای چسبيده است […]

اشتراک گذاری
Read more

زشت کيشان دشمن انديشه اند

    مردو آناهید   اگراز بينش يا فرهنگ مردمی سخن رانده می شود، سخن از برآيند همه ی ديدگاه ها يا انديشه های آن مردم است وگرنه کمتر کسانی يافت می شوند که ديدگاه آنها همسان باشد. حتا گاهی يک انسان هم به پديده های گوناگون از يک ديدگاه نمی نگرد.  يک پزشک ممکن است استخوان های انسان را از بينش ماترياليستی (فيزيکی) بشناسد و همان پزشک به به پيوند و نيروی جنبش استخوان ها از ديدگاه متافيزيکی نگاه […]

اشتراک گذاری
Read more

روشنفکران بت تراش يا قهرمان سازان روشنفکر

  مردو آناهید انسان امروز ديگر برده نيست ولی آزادی در زندگی او بستگی به گردش سرمايه و کالا در بازار تمدن جهان دارد. ابزار های مدرن، زمينه های ساختن کالای آسان و فراوان را ورای نيازهای انسان فراهم کرده اند. سازندگان کالا نمی توانند در بازار آزاد کالايی را بفروشند که مردم آزاد به آن نياز ندارند و تنها توليد بسيار و ارزان سود آور نيست. اين است که سازندگان نخست در مردم نياز آن کالای تازه را به […]

اشتراک گذاری
Read more

خردش را می خشکانند تا انسانی عاقل بشود

مردو آناهید افيون يا اُپيوم زهری است که انگيزه های گستاخ را در سرشت ِ انسان فرو می نشاند و انسان را سرخوش و بدون ِ آرمان در چنگال ِ خود گرفتار می سازد. دين را افيون ِ جامعه ناميده اند. زيرا دين خرد ِ انسان را می خشکاند و وجدان او را به گروگان می گيرد. به سخنی ساده: دين، از آدمهایِ آزاد، بردگانی خودکار، نابخرد و بيگانه با خويشتن پرورش می دهد. دين ويژگی های اُپيوم را دارد، […]

اشتراک گذاری
Read more

خانه ی دشمن کجاست؟

مردو آناهید چیزی که بیشتر آزادیخواهان ایران خواهان آن هستند سرنگونی ی حکومت اسلامی است. البته آرمان آنها، که در پی آیند این سرنگونی نگاشته می شود، بسیار گوناگون است. بیشتر آنها گمان می برند که راه رسیدن به این آرمان  را بررسی کرده اند و از نشانه های پیروزی در این راه سخن می رانند. با این وجود همه یا بیشتر گروه های سیاسی پشت دیوار شهر زورمندی ایستاده اند و در آرزوی فروریختن این دیوار روزشماری می کنند. […]

اشتراک گذاری
Read more
1 2
Translate »