به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکسشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

جستارهای روانی و رفتاری پیرامون شعر و شاعری

جستارهای روانی و رفتاری پیرامون شعر و شاعری «مهرداد خردمند پارسی»   پیشگفتار در بررسی عارفنامه نشان دادیم که ایرج میرزا از زنای محصنه پنداری یا واقعی در عارفنامه نه تنها احساس گناه یا شرم نکرده، بلکه کامروا نیزگشته است و با سرافرازی جزئیات کامگیری را از زن ناشناسی بازگو نموده تا دل مردان را آب کند و تا پندی برای زنان و گوشزدی برای زیان حجاب باشد. او تواناییش را به همردیفان خود در فریب زنان را مانند کازانوا […]

اشتراک گذاری
Read more

بینش ایرج میرزا از حجاب و بررسی اعتیاد جنسی

بینش ایرج میرزا از حجاب و بررسی اعتیاد جنسی «مهرداد خردمند پارسی» پیشگفتار پیش از این سه مرحله جذابیت جنسی انسانی- شور یا شهوت، عشق و دلبستگی را در کل و دگرگونی های هرمونی در بدن را بررسی کردیم. در فرهنگ ایرانی و اسلام زده تا پایان دوران قاجار رفتار جنسی مردان در خانه و در اجتماع دوگانه بود. فرق بین زندگانی جنسی مردان را با آزادی بسیار زیاد و با هرزگی و رواج شاهد بازی را با زندگانی زنان […]

اشتراک گذاری
Read more

یک چکامه از زندخت شیرازی برای آزادی و برابر خواهی

یک چکامه از زندخت شیرازی برای آزادی و برابر خواهی. روانش شاد. (1288-1331) «مهرداد خردمند پارسی» زن در این ملک بدین‌گونه پریشان تا چند؟ دست‌وپا بسته و لب‌بسته به زندان تا چند؟ همه دور از هنر و علم و کمالیم به ملک با چنین حال نداریم دبستان تا چند زن مگر نیست میان بشریت انسان راستی زندگی اوست چو حیوان تا چند در همه ملک جهان جمله زنان باهنرند این لیاقت نبود در زن ایران تا چند شرف و عزت […]

اشتراک گذاری
Read more

برخورد به آزادی زنان و حجاب از دید تاج السلطانه

برخورد به آزادی زنان و حجاب از دید تاج السلطانه «مهرداد خردمند پارسی» پیشگفتار در گذشته نه چندان دور زنان ایرانی در شرایط ناگواری قرار داشتند و در ناآکاهی نگه داشته می شدند، زیرا به آنان اجازه سواد آموزی داده نمی شد بنابراین وسیله ای نداشتند تا شرایط نامناسب خود را گزارش کنند یا دگرگون کنند. مردان هم گوش شنوایی برای شنیدن سرزنش زنان نداشتند و گِله آنها را “غر” می نامیدند که معنی روسپی و نامرد هم دارد: ای […]

اشتراک گذاری
Read more

فرهنگ اماراتی – مهرداد خردمند پارسی

فرهنگ اماراتی مهرداد خردمند پارسی پیشگفتار در شماره پیش در مورد تاریخ و وضع اجتماعی امارات سخن گفتیم و در این نوشته بیشتر به وضع فرهنگی می پردازیم. درآمد دولت 70- 80% به نفت بستگی دارد و پس از آن گردشگری و املاک قرار دارد. بیشترین نیروی کار این کشور دربخش خدمات است و یازدهمین کشور برای آسانی انجام امور بازرگانی است. امارات از شاخص درآمد ناخالص بالایی برخوردار است، ولی شاخص توسعه بالایی ندارد. کارگران قراردادی برای درونسپاری از […]

اشتراک گذاری
Read more

سفر به ابوظبی و دوبی برای جام فوتبال آسیایی

سفر به ابوظبی و دوبی برای جام فوتبال آسیایی مهرداد خردمند پارسی پیشگفتار زمانیکه فرزندانم کوچک بودند، ما آنها را به مسافرتهای خانوادگی می بردیم و حالا که فرزندانم بزرگ سال شده اند برای من و همسرم سفرهای خانوادگی برنامه ریزی می کنند. چون رفتن دست جمعی به ایران امکان پذیر نیست، دیدن بازی فوتبال تیم ملی نزدیکترین راه برای دیدن میهن و خلیج پارس بود. در مسافرتی که به امارات داشتیم برای دیدن مسابقات فوتبال آسیایی، من توانستم بازی […]

اشتراک گذاری
Read more

رمال، علی اکبر ولایتی

زیر پا گذاشتن سوگند بقراط بدست رمال علی اکبر ولایتی »مهرداد خردمند پارسی« پیشگفتار هر پزشکِ با وجدان باید به سوگند نامه بقراط و به ویژه به بخشی از آن که به هیچ دینی ربطی ندارد، پایبند باشد: “سوگند ياد مي كنم كه… از تضييع حقوق بيماران بپرهيزم و سلامت و بهبود آنان را بر منافع مادی و اميال نفسانی خود مقدم دارم…{خود را} به حفظ قداست حرفه پزشكی و حُرمَت همكاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری كه […]

اشتراک گذاری
Read more

بررسی کلی تقلب زن و مرد و زن ستیزی اسلامگرایان

بررسی کلی تقلب زن و مرد و زن ستیزی اسلامگرایان «مهرداد خردمند پارسی» پیشگفتار پژوهش های تازه در اعصاب شناسی نشان داده که تحریکات جنسی – شهوت(شور و شوق) و عشق ولی نه لزوما دلبستگی به نظر می رسد که در کار قشر مغز جلویی انسان که جایگاه تفکر انتقادی، خودآگاهی و رفتار عقلانی است، خاموشی ایجاد می کند و آن را از فعالیت باز می دارد. شور، شوق و عشق باعث می شود که شخص شیدا، گنگ(Dumb) یا به […]

اشتراک گذاری
Read more
Translate »