کُردها

کُردها……ایرانیانی خالص و برای او….

همه جای ایران سرای منست.

«کوروش کلهر»

Related image

 

زبان کردی ریشه ای از زبان پهلوی ایست.

 

سه گره شال مردان كٌرد به نشانه سه پند زردشت است.

 

زبان اوستا  با زبان كٌردی هم ریشه …و

 

خدا در تورات، در اشعيا  13 كٌردها را ارتش خود خطاب ميكند.

 

شهر سقز،  بکٌردی ساكِز نام داشت و پايتخت سكاها بود.

 

ساسانيان از ریشه ٌ های کرد و زمانی پايتختشان در كرمانشاه قرار داشت…و

 

هلاكو خان فقط از كوردها شكست خورد.

 

نادر شاه افشار از كوردهاي كرمانج خراسان، و كريم خان زند از كوردهاي لك بود.

 

اعراب هرکجا ئی را که تسخیر کردند….

 

زبان و فرهنگ اقوام مسلمان شده  رانابود …

 

وتنها کٌردها بودند که حافظ فرهنگ وسنن خود شدند.

 

یکی از اولین تاریخ نویسان  زن جهان یک زن کٌرد یعنی مستوره اردلان بود.

 

در کشور اسراییل بیش  از هزاران کُرد کلیمی سکنا دارند.

 

زبان کُردی استوار بر 7گویش متفاوت و بیش از 20 لهجه متفاوت است

 

و اینهم گویشهای زبان کردی:

 

کرمانجی

سورانی

اردلانی

هورامی

لکی

کلهُری  و…

ایلامی

 

با افتخار به ایرانی کُرد بودن

 

کوروش کلهُر