به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکسشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

ششم بهمن، انقلاب سفید شاه و مردم

ششم بهمن، سالگرد انقلاب سفید شاه و مردم »هومر آبرامیان« نگاهی به گذشته «محمدرضا شاه پهلوی» در روز چهارم آبان ماه سال 1298 خورشیدی[ 2478 شاهنشاهی] در بدترین روزهای تاریخ ایران، در خانه‌ ی کوچکی در کوی دروازه قزوین تهران  دیده به جهان گشود. او هنگامی زاده شد که میهن در پی زشتکاریهای شاهان ترک تبار قاجار و دستیازیهای روس و انگلیس در سراشیب نابودی فرو غلتیده و هر روزش بد تر از دیروزش بود… دولت روسیه از شمال و دولت انگلیس از […]

اشتراک گذاری
Read more

دوازدهم بهمن، روز سیاهی که خمینی به ایران پاگذاشت

دوازدهم بهمن روز سیاهی که شیخ روح الله خمینی به خاک ایران پا گذاشت « هومر آبرامیان» بر تو ایران بزرگ، بر تو ای مهد شهان، برتو ای خفته به خاک ، برتو ای رفته زدست، برتو ای بارگه فخر کیان می گریم! در حصار دل خویش، خسته جان از غم این بار گران می گریم، در نهانخانه ی دل، بر جفاکاری این دور زمان می گریم، مانده ام مات و خموش ، که چه بر ما بگذشت؟ این نه […]

اشتراک گذاری
Read more

پژوهشی در بُنمایه های جشن سده  

پژوهشی در بُنمایه های جشن سده   «هومر آبرامیان»  شعله می‌كشد با عشق، آتش اهورایی     تا به آسمان نور، تا بهشت زیبایی می‌گریزد از سرما، جان عاشقان مهر      با امید رقص عشق در بهار رویایی گوش جان اگر باشد می‌توان شنید ای دوست       از شراره ی آتش، نغمه‌ی اوستایی شعله نیك می‌خواند با سرود ورجاوند        شعر سبز پاكی‌ها، شعر ناب شیدایی گر به سرزمین عشق، روكنی زجان و دل       آید از […]

اشتراک گذاری
Read more

هفتم بهمن ماه روز مردم سالاری در ایران

هفتم بهمن ماه روز مردم سالاری در ایران روزی که خسرو انوشیروان بر آن شد که برای هر روستا کسی را به کدخدایی برگزیند تا میانجی او و مردم باشد هومر آبرامیان جهاندار نپسندد از ما ستم       که باشیم شادان و دهقان دُژَم                                                                       […]

اشتراک گذاری
Read more

جشن بهمنگان

جشن بهمنگان هومر آبرامیان بهمن نام یکی پرتوهای شش گانه ی دادار آفریدگار است که همراه با دیگر پرتوهای خداوندیاَمِشاسپندان گفته می شوند. برای شناخت بیخ و بُن بهمن، نخست باید به سراغ امشاسپندان رفت و این پرتوهای ورجاوندِ هفتگانه را شناخت. اَمشاسپند: در اوستای نو (اَمشَ سپِنتَ Amesha Spenta  ] و در پهلوی اَمِشَ سپَند  یا اَمَهر سپَند یک واژه ی سه  بهری از زبان اوستایی است. بهر نخست آن  « اَ »  که نشان نایی است مانند: [بی] […]

اشتراک گذاری
Read more

دوازدهم فروردین ماه 58 سیاهترین روز در کارنامه ی مردم ایران

دوازدهم فروردین برپایی حکومت پُر مرگ اسلامی در ایران روز بد شگونی که مردم ایران به سیه روزگاری خود رأی دادند «هومر آبرامیان» در پی پیروزی شورشگرانِ بیگانه پرست درسال ۱۳۵۷ کوچی خورشیدی و فروپاشی سامانه ی دو هزار و پانسد ساله ی شاهنشاهی ایران، در پی یک همه پرسی در روزهای دهم و یازدهم فرودین ماه سال ۱۳۵۸، برابربا ۲۵۳۸ شاهنشاهی، با یک پرسش ساده: جمهوری اسلامی آری یا نه؟! با رای بیشینه ی مردم ایران برسرکار آمد. دیری […]

اشتراک گذاری
Read more

سوم بهمن یک روز تاریک در کارنامه ی ایران

سوم بهمن یک روز تاریک در کارنامه ی ایران دست اندازی دولت انگلیس بر بوشهر و زمینه سازی برای پاره کردن هرات از پیکر میهن «هومر آبرامیان» ارگ هرات باستانی هرات در اوستای نو در فرگرد یکم وندیدات از شانزده کشور نام بمیان آمده که یکی از آنها «هرات» است: 1 اَهورَه مزدا با سپیتمان زرتشت همپرسگی کرد و چنین گفت: 2 من هر سرزمینی را چنان آفریدم که – هرچند بس رامش بخش نباشد- به چشم مردمانش خوش آید. […]

اشتراک گذاری
Read more

پنجم اسفند- رز گرامیداشت خواجه نصیر الدین توسی

هومر آبرامیان تمبر یادگار خواجه نصیرالدین توسی در جمهوری آذربایجان، چاپ شده در سال ۲۰۰۹ زایشی خواجه نصيرالدين توسی شناخته شده با نامهای دیگری مانند: ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن،  و محقق توسی، فرزانه و دانشمند بزرگ ايرانی در روز پنجم اسفندماه سال ۵۹۷ کوچی درشهرتوس ديده به جهان گشود. در دولت هلاكوخان مغول به وزارت رسيد و کین ايرانيان را از دستگاه ستمباره ی خاندان عموی محمد ستاند و با یاری هلاكوخان توانست دست خونریز خلافت آن پتیارگان […]

اشتراک گذاری
Read more
1 2 3 4
Translate »